Ιστορικό | Στελέχη | Εγκαταστάσεις

 

1. Τα κέντρα μας παρέχουν πλήρες πρόγραμματα παροχών πάνω στην ξενόγλωσση εκπαίδευσης όπως:

 • Προγράμματα σπουδών νηπιακά
 • Προγράμματα σπουδών παιδικά
 • Προγράμματα σπουδών εφηβικά
 • Προγράμματα σπουδών ενηλίκων
 • Προγράμματα σπουδών επαγγελματιών
 • Προγράμματα σπουδών ξενοδοχουπαλλήλων
 • Προγράμματα σπουδών εμπόρων
 • Προγράμματα σπουδών τουριστικού τομέα
 • Ταχύρυθμα προγράμματα τρίμηνα (Gold 1)

2. Τα κέντρα μας παρέχουν πλήρες πρόγραμματα παροχών πάνω στην ξενόγλωσση εκπαίδευσης όπως:

 • Ταχύρυθμα προγράμματα δίμηνα (Gold 2)
 • Ταχύρυθμα προγράμματα 5 εβδομάδων (Rapid)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα
 • Προγράμματα ορολογίας
 • Προγράμματα κλασικά
 • Σεμινάρια
 • Δωρεάν φωτοτυπίες
 • Δανειστική βιβλιοθήκη
 • Κολεγιακες δραστηριότητες

3. Τα κέντρα μας παρέχουν πλήρες πρόγραμματα παροχών πάνω στην ξενόγλωσση εκπαίδευσης όπως:

 • Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες
 • Επαγγελματικές πληροφορίες
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό με συνοδό του κέντρου μας
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές
 • Πληροφορίες και προετοιμασία για κολέγια του εξωτερικού
 • Πληροφορίες και προετοιμασία για πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Οργάνωση και αποστολή εντύπων για κολέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Συνεργασία για επιλογή σχολής μέσω UCAS (FOUNDATION COURSE)

4. Τα κέντρα μας παρέχουν πλήρες πρόγραμματα παροχών πάνω στην ξενόγλωσση εκπαίδευσης όπως:

 • Δυνατότητες εξασφάλισης διαμονής - διατροφής
 • Πληροφορίες για οποιοδήποτε επίπεδο εξετάσεων ανά γλώσσα επιλογής
 • Κάλυψη στην ύλη των παγκοσμίως αναγνωρισμένων διπλωμάτων των ινστιτούτων όλων των βαθμίδων
 • Πληροφόριση και συνεργασία με γονείς
 • Πορεία επίδοσης του μαθητή ανα δεκαπενθήμερο
 • Έλεγχος Προόδου ανά τρίμηνο
 • Παροχή βεβαίωσης σπουδών ανά επίπεδο και γλώσσα
 • Τεστ κατάταξης επιπέδου ανά γλώσσα

5. Τα κέντρα μας παρέχουν πλήρες πρόγραμματα παροχών πάνω στην ξενόγλωσση εκπαίδευσης όπως:

 • Επικοινωνία ταχυδρομική ή με e-mail
 • Πλούσιο εποπτικό υλικό
 • Εργαστήριο Γλώσσας
 • Oπτικοακουστικά μέσα
 • Διαφάνειες
 • Προβολέας Overhead
 • Προβολέας Slides
 • Εκμάθηση γλώσσας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Internet

6. Τα κέντρα μας παρέχουν πλήρες πρόγραμματα παροχών πάνω στην ξενόγλωσση εκπαίδευσης όπως:

 • Ασύρματα ακουστικά
 • Αίθουσα παρακολούθησης Video σε ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα
 • Αίθουσα στερεοφωνικής ακρόασης σε ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα
 • Αίθουσα αναμονής
 • Άνετες αίθουσες διδασκαλίας άρτια εξοπλισμένες
 • Γκρούπ αυστηρά ολιγομελή για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες
 • Εξειδικευμένοι καθηγητές με πείρα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε συνεργασία μαζί σας
 • Νέα και σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας

7. Τα κέντρα μας παρέχουν πλήρες πρόγραμματα παροχών πάνω στην ξενόγλωσση εκπαίδευσης όπως:

 • Εφαρμογή των δικών μας αποτελεσματικών συστημάτων διδασκαλίας LA-LINGUA
 • Ταχεία πληροφόρηση από γραματεία
 • Ευχάριστο Περιβάλλον
 • Ασφάλιση
 • Σεμινάρια από οικογενειακούς συμβούλους για παιδοψυχολογικά προβλήματα
NOISIS Internet Services