Διπλώματα | Τμήματα | Τιμές

 

 

1. Οι μαθητές πρέπει να έρχονται για μάθημα στο κέντρο μόνο 10 λεπτά νωρίτερα και να περιμένουν ήσυχα στην αυλή του σχολείου και όχι στον δρόμο. Μέσα στον χώρο του κέντρου οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται ευγενικά στους συμμαθητές τους και με σεβασμό στους καθηγητές τους. Δεν επιτρέπεται να έρχεται ο μαθητής αργά στο μάθημα με αποτέλεσμα να το διακόπτει.

Ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών 25

2. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτού ή φαγητού μέσα στις τάξεις.

3. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του μαθήματος εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

4. Απαγορεύεται αυστηρά η γραφή στους τοίχους και θρανία και γενικά η οποιαδήποτε καταστροφή του κτιρίου και σχολικού εξοπλισμού (θρανία, καρέκλες κ.λ.π)

5. Τα δίδακτρα πρέπει να προκαταβάλλονται ανά μήνα, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι.

6. Σε περίπτωση διακοπής των μαθημάτων από την πλευρά του μαθητή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

7. Δεν θα γίνονται δεκτοί μαθητές οι οποίοι:

    1. Συστηματικά δεν μελετούν και δεν κάνουν τις εργασίες που τους ζητούνται.

    2. Συστηματικά παρενοχλούν την ώρα του μαθήματος.

    3. Διαπληκτίζονται συνεχώς με άλλους μαθητές.

    4. Δεν υπακούουν τον καθηγητή τους στην τάξη, και παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο.

Το κέντρο έχει το δικαίωμα να αποβάλει δια παντός μαθητές που δεν τηρούν τους κανονισμούς του κέντρου.

 

 

NOISIS Internet Services