Κράτηση Θέσης | Τρόπος Εγγραφής | Αίτηση Εγγραφής

 

 

Τμήματα Περιόδοι
α) Παιδικά Τμήματα: 25 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου
β) Εφηβικά Τμήματα: 25 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου
γ) Τμήματα Εξετάσεων: 25 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου
δ) Προγράμματα Ενηλίκων:

15 Οκτωβρίου με 10 Νοεμβριου
15 Ιανουαρίου με 30 Ιανουαρίου

ε) Καλοκαιρινά Προγράμματα:
(Παιδικά & Ενηλίκων)

01 Ιουνίου με 15 Ιουνίου


Πέρα από τις παραπάνω προκαθορισμένες περιόδους τα κέντρα μας έχουν τη δυνατότητα έναρξης καινούριων γκρουπ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

 

 

NOISIS Internet Services