Ινστιτούτα Διευθύνσεις
1) English School Club www.esclub.gr
2) Αγγλικό Cambridge www.britishcouncil.gr
3) Αμερικάνικο Michigan www.hau.gr
4) Γερμανικό Goethe www.goethe.de/om/ath
5) Κρατικό Ιταλικό Ινστιτούτο

www.forthnet.gr/iic

6) Ισπανικό Cervantes

www.cervantes.es/internet/indice.html

7) Γαλλικό Ινστιτούτο

www.ifa.gr

8) Palso www.palso.gr
9) Palso Ρόδου www.palsodod.gr

 

 

NOISIS Internet Services