Διπλώματα | Κανονισμοί | Τιμές

 

 

Τμήματα παιδικά-εφηβικά:

Τα τμήματα αυτά λειτουργούν καθ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 8 Ιουνίου.

Τμήματα εξετάσεων:

Τα τμήματα αυτά λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου και λήγουν ανάλογα με την περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Τμήματα ενηλίκων:

Gold Α:

1. Το τμήμα αυτό έχει διάρκεια 70 διδακτικών ωρών (3μηνο) και λειτουργεί από:

       Α) 11 Νοεμβρίου έως 11 Φεβρουαρίου

       Β)   1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου

Gold B:

2. Το τμήμα αυτό έχει διάρκεια 60 διδακτικών ωρών (2 μηνο) και λειτουργεί από:

       Α) 11 Νοεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου

       Β)  1 Φεβρουαρίου έως 30 Μαρτίου

 

Τα κέντρα μας  έχουν τη δυνατότητα να δημιουργουν ταχύρυθμα τμήματα πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες εγγραφών. Κατά  συνέπεια η διάρκεια μαθημάτων αυτών των τμημάτων καθορίζεται από την ημερομηνία ενάρξεως τους.


Ώρες:

Τόσο στα παιδικά-εφηβικά και τμήματα εξετάσεων ,όσο και στα τμήματα ενηλίκων  η διάρκεια της εκπαιδευτική ώρας είναι 50 λεπτά.

 

 

NOISIS Internet Services