Γαλλικά | Γερμανικά | Ιταλικά | Ισπανικά

 

Νηπιακά:

Pre Junior:

Πρόκειται για τμήματα που απευθύνονται σε παιδιά 6-7ετών στα οποία παρέχεται μια ιδιαίτερη παρακολούθηση και στήριξη δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα παρακολουθώντας διάφορα παιδικά προγράμματα βασισμένα στο σύστημα "Lingua".

Παιδικά:

Junior A:

Πρόκειται για επίπεδο που απευθύνεται  σε παιδιά 7-8 ετών, τα οποία καθότι έχοντας επαφή για πρώτη φορά με την ξένη γλώσσα, τους παρέχετε μία ιδιαίτερη παρακολούθηση και στήριξη έτσι ώστε να την αγαπήσουν, δια μέσου μίας σειράς δραστηριοτήτων όπως: έγχρωμη εικόνα, βιντεοταινίες, τραγούδια, flash cards. Το τμήμα αυτό λειτουργεί  τρεις ώρες την εβδομάδα, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Junior B:

Πρόκειται για επίπεδο που απευθύνεται  σε παιδιά  9-10 ετών, στα οποία παρέχετε μία ιδιαίτερη παρακολούθηση και στήριξη έτσι ώστε να αγαπήσουν την γλώσσα, δια μέσου μίας σειράς δραστηριοτήτων όπως: έγχρωμη εικόνα, βιντεοταινίες, τραγούδια, flash cards. Το τμήμα αυτό λειτουργεί  τρεις ώρες την εβδομάδα, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Εφηβικά:

Level 1:

Πρόκειται για επίπεδο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που ύστερα από μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και μετά από μια σειρά τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους, συμμετέχουν στις εξετάσεις του Ινστιτούτου του PALSO, από το οποίο εξασφαλίζουν αναγνωρισμένo πιστοποιητικo γλωσσομάθειας (Elementary). Το τμήμα αυτό λειτουργεί τρεις ώρες την εβδομάδα , από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Level 2:

Πρόκειται για επίπεδο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που ύστερα από μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και μετά από μια σειρά τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους, συμμετέχουν στις εξετάσεις του Ινστιτούτου του PALSO, από το οποίο εξασφαλίζουν αναγνωρισμένo πιστοποιητικo γλωσσομάθειας (Basic). Το τμήμα αυτό λειτουργεί τρεις ώρες την εβδομάδα , από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Level 3:

Πρόκειται για επίπεδο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που ύστερα από μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και μετά από μια σειρά τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους, συμμετέχουν στις εξετάσεις του Ινστιτούτου του PALSO, από το οποίο εξασφαλίζουν αναγνωρισμένo πιστοποιητικo γλωσσομάθειας (Standard). Το τμήμα αυτό λειτουργεί τρεις ώρες την εβδομάδα , από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Level 4:

Πρόκειται για επίπεδο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που ύστερα από μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και μετά από μια σειρά τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους, συμμετέχουν στις εξετάσεις του Ινστιτούτου του PALSO, από το οποίο εξασφαλίζουν αναγνωρισμένo πιστοποιητικo γλωσσομάθειας (Higher). Το τμήμα αυτό λειτουργεί τρεις ώρες την εβδομάδα , από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Level 5:

Πρόκειται για επίπεδο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που ύστερα από μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και μετά από μια σειρά τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους, συμμετέχουν στις εξετάσεις των Ινστιτούτων  Cambridge - Michigan, EDI, CITY & GUILDS, από τα οποία εξασφαλίζουν αναγνωρισμένo πιστοποιητικo γλωσσομάθειας (Lower B2). Το τμήμα αυτό λειτουργεί τεσσερις ώρες την εβδομάδα , από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Level 6:

Πρόκειται για επίπεδο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που ύστερα από μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και μετά από μια σειρά τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους, συμμετέχουν στις εξετάσεις των Ινστιτούτων  Cambridge - Michigan, από τα οποία εξασφαλίζουν αναγνωρισμένo πιστοποιητικo γλωσσομάθειας (Proficiency C2). Το τμήμα αυτό λειτουργεί τέσσερις ώρες την εβδομάδα , από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Επαγγελματικά - Ενηλίκων:

Gold A: Lalingua Gold - Δίμηνο

Τα τμηματα αυτά απευθύνονται σε ενήλικες στους οποίους με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της εργασίας τους , εξασφαλίζουμε την άνετη και σωστή εκμάθηση της γλώσσας της αρεσκείας τους καθιστώντας τους ικανούς να επικοινωνήσουν σε ξενόγλωσσο περιβάλλον , σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία του παρόντος προγράμματος είναι δίμηνη με οχτώ ώρες εβδομαδιαία εκπαίδευση.

Gold B: Lalingua Gold - Τρίμηνο

Τα τμηματα αυτά απευθύνονται σε ενήλικες στους οποίους με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της εργασίας τους , εξασφαλίζουμε την άνετη και σωστή εκμάθηση της γλώσσας της αρεσκείας τους καθιστώντας τους ικανούς να επικοινωνήσουν σε ξενόγλωσσο περιβάλλον , σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία του παρόντος προγράμματος είναι τρίμηνη με έξι ώρες εβδομαδιαία εκπαίδευση.

Rapid:

Τα τμηματα αυτά απευθύνονται σε ενήλικες στους οποίους με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της εργασίας τους , εξασφαλίζουμε την άνετη και σωστή εκμάθηση της γλώσσας της αρεσκείας τους καθιστώντας τους ικανούς να επικοινωνήσουν σε ξενόγλωσσο περιβάλλον , σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία του παρόντος προγράμματος είναι πέντε εβδομάδες με αντιστοιχία οκτώ ώρες την εβδομάδα και αναλογικά δύο ώρες ημερησίως. Η εκπαίδευση γίνεται πρωινές ή βραδινές ώρες.

Προετοιμασία για Σπουδές στο Eξωτερικό:

Σκοπός αυτών των τμημάτων είναι η εντατική προετοιμασία των υποψηφίων σε γλώσσα και ορολογία και η σίγουρη επιτυχία τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται είναι μια σειρά για την υποστήριξη κάθε γλώσσας συν κάποια άλλα βοηθητικά ώστε να καλύπτουν την αντίστοιχη προετοιμασία σε γραμματική, λεξιλόγιο κτλ. Όσο αφορά θέματα ορολογίας το φροντιστήριο δίνει την δυνατότητα στον υποψήφιο να διαλέξει ανάλογα με το αντικείμενο του, μέσα από κάποια βιβλιογραφία που του παρέχουμε. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει να προτείνει κάτι αντίστοιχο όσο αφορά τον τομέα του μπορεί να καθοριστεί ύστερα από κάποια αίτηση που θα καταθέσει στα γραφεία μας. Το φροντιστήριο έχει την δυνατότητα να του δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες ανάλογα με την χώρα και την σχολή που έχει ο ίδιος επιλέξει.

Ιδιαίτερα Μαθήματα:

Αυτός ο τομέας μαθημάτων είναι μια έξτρα παροχή του φροντιστηρίου μας στην οποία ο κάθε μαθητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει και να ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων του ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει ο ίδιος σχεδιάσει.

NOISIS Internet Services