Προγράμματα σπουδών παιδικά:
Τα τμήματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7-10 ετών. Μέσω των προγραμμάτων μας, πουπεριλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες όπως: flash cards,έγχρωμη εικόνα, τραγούδια, βιντεοταινίες , τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα με τον πιο σύγχρονο αλλά και ευχάριστο τρόπο για αυτά. Τα τμήματα αυτά λειτουργούν τρεις ώρες την εβδομάδα.

Προγράμματα σπουδών εφηβικά:
Τα εφηβικά προγράμματα παρέχουν στους σπουδαστές μας μια ολοκληρωμένη προετοιμασία ώστε να φτάσουν σε επίπεδα εξετάσεων. Λειτουργούν 3 έως 4 ώρες εβδομαδιαίως .Και σε αυτά ο τρόπος διδασκαλίας είναι εξειδικευμένος ώστε τα παιδιά να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις για το επίπεδο τους με τον πιο ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο.

Προγράμματα σπουδών ενηλίκων:
Τα προγράμματα ενηλίκων είναι αυτά που φτιάχτηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων εκείνων που για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα και να αποκτήσουν κάποιο πτυχίο. Είναι συνήθως ταχύρυθμα εντατικά προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στον υποψήφιο μέσα σε 2 –3 εξάμηνα να κάνει μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και να φτάσει σε επίπεδο απόκτησης πτυχίου.

Προγράμματα σπουδών επαγγελματιών:
Τα προγράμματα σπουδών επαγγελματιών εφαρμόζονται σε όλες τις γλώσσες που διδάσκονται στο κέντρο μας και απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών. Είναι ταχύρυθμα προγράμματα και στόχος τους είναι η εξειδίκευση των σπουδαστών μας στη γλώσσα της αρεσκείας τους και φυσικά πάνω στον δικό τους επαγγελματικό τομέα.

Προγράμματα σπουδών Ξενοδοχοϋπαλλήλων:
Τα προγράμματα σπουδών ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ειδικά μελετημένα προγράμματα. Μέσω αυτών οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα πέραν της εκμάθησης της γλώσσας επιλογής τους να διδαχτούν το εξειδικευμένο λεξιλόγιο που χρειάζονται ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητα του. Και αυτά τα τμήματα, είναι ταχύρυθμα και εντατικά.

Προγράμματα σπουδών εμπόρων:
Τα κέντρα Ξένων Γλωσσών 'La Lingua' θέλοντας να καλύψουν την ανάγκη ,των εμπόρων, για εκμάθηση ξένης γλώσσας δημιούργησαν και για αυτούς ταχύρυθμα εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία στηρίζονται πάνω στο πρόγραμμα Lingua.Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον υποψήφιο να μάθει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τη γλώσσα της αρεσκείας του.

Προγράμματα σπουδών τουριστικού τομέα:
Η φύση των τουριστικών επαγγελμάτων δημιουργεί τις περισσότερες φορές την ανάγκη εκμάθησης πέραν της μιας γλώσσας. Γι'αυτό το λόγο τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 'La Lingua' και μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων Lingua δημιούργησαν ειδικά τμήματα για τους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, τα οποία τους εξειδικεύουν σε λεξιλόγιο σύμφωνα με τη φύση της εργασίας τους.

Ταχύρυθμα Προγράμματα τρίμηνα (Gold 1):
Όλα τα τμήματα ενηλίκων στηρίζονται πάνω στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 'Lingua' Είναι τμήματα ταχύρυθμα και εντατικά και ονομάζονται 'Gold'. Το πρόγραμμα 'Gold 1' είναι τρίμηνο συνολικής διάρκειας 70 διδακτικών ωρών. Μέσω αυτού του προγράμματος και συνεχίζοντας για 3 τρίμηνα ο υποψήφιος μπορεί να φτάσει στην απόκτηση πτυχίου ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Ταχύρυθμα Προγράμματα δίμηνα (Gold 2):
Όλα τα τμήματα ενηλίκων στηρίζονται πάνω στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 'Lingua' Είναι τμήματα ταχύρυθμα και εντατικά και ονομάζονται 'Gold' Το πρόγραμμα 'Gold 2' είναι δίμηνο συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών ωρών. Μέσω αυτού του προγράμματος και συνεχίζοντας για 3 δίμηνα ο υποψήφιος μπορεί να φτάσει στην απόκτηση πτυχίου ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Ταχύρυθμα προγράμματα 5 εβδομάδων(Rapid):
Τα προγράμματα αυτά έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετούν άτομα τα οποία επιθυμούν ,να μάθουν κάποια βασικά πράγματα πάνω στην γλώσσα της αρεσκείας τους και να μπορούν να συνεννοηθούν, διότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα σε κάποιο επαγγελματικό η ψυχαγωγικό ταξίδι. Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων είναι 5 εβδομάδες και έχουν συνολική διάρκεια 40 διδακτικών ωρών.

Εξειδικευμένα Προγράμματα:
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 'La Lingua' μέσα στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων όταν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών π.χ (προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό, ιδιαίτερα μαθήματα κτλ).

Προγράμματα Ορολογίας:
Μέσω των Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορείτε να παρακολουθήσετε προγράμματα ορολογίας. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στα Κέντρα μας προκειμένου να εξυπηρετήσουν τόσο υποψήφιους σπουδαστές για πανεπιστήμια του Εξωτερικού, όσο και Επαγγελματίες που χρειάζονται λόγω της φύσης της εργασίας τους να γνωρίζουν κάποιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο.(δικηγόροι,γιατροί,φυσικοί κτλ)>

Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες:
Θέλοντας να έρθουμε πιο κοντά στους μαθητές μας οργανώνουμε διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όπως:
Πάρτυ, Ημερήσιες Εκδρομές κα. Πιστεύουμε ότι στο πρόσωπο των καθηγητών τους τα παιδιά πρέπει να βλέπουν κάποιον που μπορούν να εμπιστευτούν και η οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων μπορεί να καλλιεργήσει αυτό το συναίσθημα.

Προγράμματα κλασσικά:
Κλασσικά προγράμματα ονομάζονται όλα αυτά τα οποία διαρκούν όσο το ακαδημαϊκό έτος και συνήθως καλύπτουν ύλη ενός επιπέδου. Οι διδακτικές ώρες σε αυτά τα προγράμματα είναι 3 έως 4 εβδομαδιαίως.

Σεμινάρια:
Μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού τους προγράμματος τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 'La Lingua' διοργανώνουν σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο για τους μαθητές τους όσο και για τους γονείς. Στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και των δυο πλευρών για διάφορα θέματα όπως πχ το πώς πρέπει να γίνεται η μελέτη στο σπίτι σύμφωνα με τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για μας η καλή συνεργασία μαθητή-γονέα-καθηγητή είναι ο θεμέλιος λίθος στη μόρφωση των σπουδαστών μας.

Έλεγχος προόδου ανά τρίμηνο:
Με τη πάροδο ενός εκπαιδευτικού τριμήνου οι γονείς λαμβάνουν τον έλεγχο προόδου του παιδιού τους. Σκοπός των ελέγχων είναι το να αξιολογήσουν τα παιδιά αλλά και να τους δώσουν ώθηση για να καταβάλουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες εκεί που είναι εφικτό.

Δωρεάν Φωτοτυπίες:
Σε κάθε μάθημα οι σπουδαστές μας, τόσο στα κλασσικά όσο και στα ταχύρυθμα προγράμματα, παίρνουν δωρεάν φωτοτυπία με σημειώσεις που αφορούν σε όλα όσα διδάχτηκαν στη τάξη. Με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές μας, μπορούν να δημιουργήσουν ένα αρχείο εύκολο στη χρήση, και στο οποίο θα μπορούν να ανατρέξουν οποιαδήποτε στιγμή, για να θυμηθούν κάτι. Οι φωτοτυπίες αυτές σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, κρατούνται στη γραμματεία, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να τις πάρει και να τις διαβάσει πριν από το επόμενο μάθημα, για να μπορέσει έτσι να εκφράσει τυχόν απορίες.

Πληροφορίες και προετοιμασία για κολέγια του εξωτερικού:
Τα Κολέγια του Εξωτερικού(Ιδιωτικός φορέας) διοργανώνουν προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας για σπουδαστές του Εξωτερικού. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα , αλλά και να καθιστήσουμε δυνατή τη συμμετοχή σας σε κάποιο από αυτά , σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές σας επιλογές (χώρα, περίοδος συμμετοχής, χρονικό διάστημα).Μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τη γλώσσα που διδάσκονται, αλλά συγχρόνως τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την κουλτούρα και τον πολιτισμό ενός άλλου λαού.

Ασφάλιση:
Τα Κέντρα μας προσφέρουν σε όλους τους σπουδαστές μας ασφάλιση από κάποιο ατύχημα με την έναρξη των μαθημάτων τους.

Γκρουπ αυστηρά ολιγομελή για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες:
Για μας είναι πολύ σημαντικό τα γκρουπ μας να είναι ολιγομελή, ώστε να μπορεί να επιτυγχάνεται το εκπαιδευτικό μας έργο. Σε αυτό το θέμα είμαστε απόλυτοι μιας και ο σχηματισμός ολιγομελών γκρουπ είναι ένας από τους βασικούς κανονισμούς του Κέντρου.

Εξειδικευμένοι καθηγητές με πείρα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε συνεργασία μαζί σας:
Φροντίζουμε οι συνεργάτες μας να είναι πάντα άτομα με εμπειρία στην ξενόγλωσση εκπαίδευση μα περισσότερο απ' όλα να είναι άτομα αφοσιωμένα σε αυτό που κάνουν. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε. Είναι άνθρωποι που είναι έτοιμοι όχι μόνο να σας μεταδώσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να σας βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα γύρω από την εκπαίδευση σας.

Πληροφορίες και προετοιμασία για πανεπιστήμια του Εξωτερικού:
Σε μας μπορείτε να απευθυνθείτε εφόσον έχετε αποφασίσει ότι το παιδί σας θα σπουδάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να σας πληροφορήσουμε αλλά και να σταθούμε δίπλα σας από την αρχή έως το τέλος. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε πανεπιστήμιο στην χώρα προτίμησης σας, να προετοιμάσουμε τα δικαιολογητικά εγγραφής, αλλά και το πιο σημαντικό να προετοιμάσουμε τον υποψήφιο σπουδαστή μέσω ταχύρυθμων προγραμμάτων στη γλώσσα και ορολογία της ειδικότητας που προτιμάει.

Ταχεία πληροφόρηση από γραμματεία:
Ερχόμενοι στα Κέντρα μας η γραμματεία μας είναι πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει την πληροφόρηση που ζητάτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ευχάριστο Περιβάλλον:
Προσπαθήσαμε και πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους σπουδαστές μας. Τα Κέντρα μας είναι χώροι που φτιάχτηκαν με μεράκι για να φιλοξενήσουν όλους αυτούς που επιθυμούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Ελπίζουμε ερχόμενοι σε μας να βρείτε αυτό που ζητάτε και να νιώσετε άνετα μαζί μας.

Επαγγελματικές Πληροφορίες:
Τα Κέντρα μας έχουν τη δυνατότητα να σας καταρτίσουν πάνω σε εξειδικευμένο λεξιλόγιο ανάλογα με τις επαγγελματικές σας ανάγκες. Σε τακτά χρονικά διαστήματα δημιουργούνται τμήματα επαγγελματιών , που στόχος τους είναι η εκμάθηση συγκεκριμένου λεξιλογίου ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία σας στη γλώσσα επιλογής σας, μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο.

Εκπαιδευτικά Ταξίδια στο Εξωτερικό:
Τα κέντρα μας διοργανώνουν διάφορα εκπαιδευτικά ταξίδια δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας να παρακολουθήσουν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε κολέγιο της χώρας επιλογής τους, ώστε να μπορέσουν να εξασκήσουν τη γλώσσα μέσα στο φυσικό της περιβάλλον. Η οργάνωση αυτών των ταξιδιών γίνεται αποκλειστικά από τα Κέντρα μας.

Δανειστική Βιβλιοθήκη:
Μέσα στα κέντρα μας υπάρχει οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη. Οι σπουδαστές μας μπορούν να διαλέξουν μέσα από μια συλλογή βιβλίων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους κάποιο βιβλίο (λογοτεχνικό ή επιστημονικής φαντασίας) .Πιστεύουμε ότι το διάβασμα ξενόγλωσσων βιβλίων βοηθάει στην αφομοίωση της γλώσσας, αλλά και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του σπουδαστή.

Κολεγιακές Δραστηριότητες:
Μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού τους προγράμματος τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών La Lingua διοργανώνουν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους διάφορες Κολεγιακές δραστηριότητες όπως:Θεατρικές Παραστάσεις, Εκπαιδευτικές Εκδρομές κ.α. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης γλώσσας από τους σπουδαστές μας με ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε επίπεδο εξετάσεων ανα γλώσσα επιλογής:
Η σκληρή δουλεία και το διάβασμα έρχονται συνήθως να ανταμειφθούν από την απόκτηση κάποιου πτυχίου. Από τη γραμματεία μας μπορείτε να ενημερώνεστε για το ποιο πτυχίο μπορείτε να αποκτήσετε ανάλογα με το επίπεδο σας αλλά και γενικότερα για το ποια είναι τα πτυχία που μπορείτε να αποκτήσετε στη γλώσσα επιλογής σας

Κάλυψη στην ύλη των παγκοσμίως αναγνωρισμένων διπλωμάτων των Ινστιτούτων όλων των βαθμίδων:
Τα κέντρα μας φροντίζουν μέσω του εκπαιδευτικού τους προγράμματος αλλά και των άρτια εξοπλισμένων αιθουσών, οι σπουδαστές τους να καταρτίζονται και να καλύπτουν όλη την απαιτούμενη ύλη που χρειάζεται ουτοσώστε να μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις όλων των βαθμίδων για αναγνωρισμένα διπλώματα όλων των Ινστιτούτων.

Πληροφόρηση και συνεργασία με τους γονείς:
Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε άριστα το εκπαιδευτικό μας έργο, είναι η καλή συνεργασία και η άμεση πληροφόρηση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους ,και να συνεργαζόμαστε σε οιοδήποτε πρόβλημα αφορά τα παιδιά τους.

Πορεία επίδοσης του μαθητή ανά δεκαπενθήμερο:
Για να μπορούμε να ελέγξουμε την πορεία των μαθητών μας, και περισσότερο για να προλαμβάνουμε κάποιες πτώσεις στην επίδοση τους έχουμε καθιερώσει την δεκαπενθήμερη ενημέρωση γονέων σχετικά με την πορεία επίδοσης τους. Οι γονείς μπορούν να προσέρθουν στη γραμματεία και να λάβουν γραπτώς τις παρατηρήσεις των καθηγητών σχετικά με το παιδί τους.

Πλούσιο εποπτικό υλικό:
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών La Lingua διαθέτουν σύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό σε εποπτικά μέσα (συστήματα ακουστικών, κασετών, video, audio, projector ,slides Η/Υ και διαφάνειες). Με τη χρήση αυτών οι καθηγητές μας κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο για τα παιδιά, ενώ επίσης η εκμάθηση γίνεται πιο εύκολα.

Εργαστήριο Γλώσσας:
Το εργαστήριο γλώσσας είναι ένας ειδικά μελετημένος χώρος, στον οποίο οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα α)να χρησιμοποιήσουν Η/Υ για να εξασκήσουν τη γλώσσα την οποία διδάσκονται, β)να παρακολουθήσουν video & κασέτα σε ανοικτό ή κλειστό κύκλωμα.

Άνετες αίθουσες διδασκαλίας άρτια εξοπλισμένες:
Εάν επισκεφτείτε τους χώρους μας θα δείτε και μόνοι σας ότι αποτελούνται από άνετες αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες ,ώστε από τη μία οι καθηγητές να μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα διδασκαλίας που διαθέτουν τα Κέντρα μας, και από την άλλη οι μαθητές μας να νιώθουν άνετα μέσα σε αυτές.

Νέα και σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας:
Ο Διευθυντής σπουδών των Κέντρων μας φροντίζει να ενημερώνετε συνεχώς γύρω από όλα τα καινούρια προγράμματα και συστήματα διδασκαλίας και εφαρμόζει στα Κέντρα μα όχι μόνο τα πιο σύγχρονα αλλά και τα πιο κατάλληλα συστήματα διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των σπουδαστών μας.

Εφαρμογή των δικών μας αποτελεσματικών συστημάτων διδασκαλίας LALINGUA:
Μέσα από έρευνα και σκληρή δουλειά χρόνων δημιουγήσαμε τα εξειδικευμένα συστήματα διδασκαλίας LALINGUA . Αυτά εφαρμόζονται στα Κέντρα μας και παρέχουν στους σπουδαστές μας τη δυνατότητα όχι μόνο ταχύρυθμης αλλά και αποτελεσματικής εκπαίδευσης πάνω στη γλώσσα επιλογής τους.

Σεμινάρια από οικογενειακούς συμβούλους για παιδοψυχολογικά προβλήματα:
Επειδή η προσέγγιση των παιδιών είναι μια αρκετά δύσκολη υπόθεση στα Κέντρα μας διοργανώνονται πολύ τακτικά σεμινάρια από οικογενειακούς συμβούλους προκειμένου να ενημερωθούν τόσο οι καθηγητές μας όσο και οι γονείς για διάφορα θέματα που αφορούν στη παιδική ψυχολογία. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι δημιουργείτε ένας καλύτερος κύκλος συνεργασίας μεταξύ γονέα ,παιδιού, καθηγητή.

Δίδακτρα-Τρόποι πληρωμής:
Οι τιμές των διδάκτρων καθορίζονται βάση της γλώσσας, του επιπέδου, και των ωρών διδασκαλίας που θα παρακολουθήσει ο υποψήφιος. Τα Κέντρα μας έχουν δημιουργήσει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής και εσείς μπορείτε να επιλέξετε έναν από αυτούς ανάλογα με το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσετε και τις δυνατότητες σας.

Αίθουσα στερεοφωνικής ακρόασης σε ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα:
Η εξάσκηση της ακουστικής όταν διδασκόμαστε μια ξένη γλώσσα είναι πολύ σημαντική για την βελτίωση των προφορικών. Για αυτό το λόγο στα Κέντρα μας έχει διαμορφωθεί ένας χώρος στερεοφωνικής ακρόασης όπου οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν κάποια ύλη στη γλώσσα την οποία διδάσκονται είτε σε ανοικτό είτε σε κλειστό κύκλωμα.

Αίθουσα παρακολούθησης Video σε ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα:
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βιντεοταινίες που συμπληρώνουν την ύλη των επιλεγμένων βιβλίων για το επίπεδο τους. Η παρακολούθηση γίνεται είτε σε κλειστό είτε σε ανοικτό κύκλωμα.

Δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος ωρών διδασκαλίας:
Τα Κέντρα μας έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τόσο των ωρών όσο και των ημερών σε συνεργασία με σας, έτσι ώστε να είναι το πλέον βολικό για όλα τα μέλη του γκρουπ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις σας και τις πιθανές δυσκολίες σας. Κάνοντας την εγγραφή σας καλείστε να συζητήσετε μαζί μας τα τυχόν προβλήματα που πιθανόν έχετε πάνω στο πρόγραμμα, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Προγράμματα σπουδών νηπιακά:
Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών και στόχος τους είναι μέσω των ειδικών παιδικών προγραμμάτω LINGUA να τα κάνουν να αγαπήσουν τη γλώσσα

Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές με συνοδό του Κέντρου μας:
Συνήθως ύστερα από την παρακολούθηση των ταχύρυθμων προγραμμάτων υλοποιούνται και κάποιες εκπαιδευτικές αλλά συγχρόνως και ψυχαγωγικές εκδρομές. Αυτές διοργανώνονται από τα Κέντρα μας και στόχος τους είναι οι σπουδαστές μας να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας επιλογής τους, αλλά και να εξασκήσουν τη γλώσσα στη γενέτειρα της. Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή μας συνοδεύονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από επιλεγμένο συνοδό του Κέντρου.

Οργάνωση και αποστολή εντύπων για κολέγια και πανεπιστήμια του Εξωτερικού:
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών La Lingua έχουν τη δυνατότητα
να σας ενημερώσουν πλήρως για τα κολέγια και πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Εάν η απόφαση σας είναι το παιδί σας να παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ένα από αυτά ,εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε, ενημερώνοντας σας για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διεκπεραιώνοντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ,ώστε να γίνει το παιδί σας δεκτό στο κολέγιο ή πανεπιστήμιο της επιλογής του.

Δυνατότητες εξασφάλισης διαμονής διατροφής:
Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τα διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Εξωτερικού, μπορούμε να διευθετήσουμε και θέματα διαβίωσης όπως διαμονή-διατροφή. Φροντίζουμε οι σπουδαστές μας κατά την άφιξη τους στην χώρα επιλογής τους να μην έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους θέματα. Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορούν να μείνουν είτε μέσα στο ίδιο το Πανεπιστήμιο είτε να φιλοξενηθούν από κάποια οικογένεια ανάλογα πάντα με τις προσωπικές τους επιλογές. Στόχος μας είναι η ομαλότερη ένταξη των παιδιών μέσα σε αυτό το καινούριο περιβάλλον.

Παροχή βεβαίωσης σπουδών ανά επίπεδο και γλώσσα:
Κάθε σπουδαστής μας με τη λήξη του προγράμματος του λαμβάνει από τα Κέντρα βεβαίωση σπουδών, που πιστοποιεί το επίπεδο που έχει φτάσει στη γλώσσα επιλογής του

Aσύρματα ακουστικά:
Τα κέντρα μας μέσα στον εξοπλισμό τους διαθέτουν ασύρματα ακουστικά. Με αυτά οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να ακούσουν σε κλειστό κύκλωμα κασέτα ή να παρακολουθήσουν κάποια βιντεοταινία ακούγοντας ο κάθε μαθητής μεμονωμένα χωρίς εξωτερικές παρεμβολές.

Αίθουσα αναμονής:
Η αίθουσα αναμονής είναι ένας χώρος φτιαγμένος για να περιμένουν οι μαθητές την έναρξη των μαθημάτων τους με ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της αναμονής τους δίνεται η δυνατότητα να διαβάσουν ξενόγλωσσα περιοδικά. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα εάν πρόκειται να καθυστερήσουν να ενημερώνουν τη γραμματεία ώστε να περιμένουν τα παιδιά τους μετά τη λήξη των μαθημάτων στη αίθουσα αναμονής.

Εκμάθηση γλώσσας σε Η/Υ:
Στα Κέντρα μας οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση Η/Υ να εξασκήσουν τη γλώσσα την οποία διδάσκονται μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα προγράμματα Multimedia ανάλογα με το επίπεδο τους. Είναι προγράμματα ειδικά μελετημένα με τα οποία διδάσκονται τη γραμματική και το λεξιλόγιο, μέσα από τον μαγευτικό κόσμο των Η/Υ.

Internet:
Πάρα πολλές φορές οι σπουδαστές μας και όχι μόνο έρχονται στη γραμματεία έχοντας κάποια απορία σε διάφορα θέματα εκπαιδευτικής φύσης. Εμείς μπορούμε να τους λύσουμε οποιαδήποτε απορία, και να τους δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται άμεσα μέσω του Internet.

Διαφάνειες:
Επάνω στις διαφάνειες ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσεί το μάθημα με το δικό του τρόπο έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η εκμάθηση από τους μαθητές .

Προβολέας Overhead:
Προβολέας Overhead ονομάζεται η μηχανή προβολής των διαφανειών και είναι ένα από τα οπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα Κέντρα μας.

Προβολέας Slides:
Προβολέας slides είναι η μηχανή προβολής έγχρωμων εικόνων σε μεγέθυνση που χρησιμοποιούνται για τον προφορικό λόγο. Μέσα από την προβολή αυτών των εικόνων οι σπουδαστές μας παίρνουν διάφορες ιδέες για τις οποίες πρέπει μιλήσουν στη γλώσσα βέβαια της επιλογής τους κάθε φορά.

Τεστ κατάταξης επιπέδου ανά γλώσσα:
Κάθε καινούριος υποψήφιος σπουδαστής που ερχεται στα Κέντρα μας ,χωρίς να έχει γνώση του επιιπέδου του, γράφει κατατακτήριο τεστ στη γλώσσα επιλογής του , προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά και να ενταχθεί στο σωστό γκρούπ.

Οπτικοακουστικά μέσα:
Η διδασκαλία στα Κέντρα μας δεν είναι παραδοσιακή. Σε μας η διδασκαλία των ανανεωμένων πάντα σε ύλη βιβλίων γίνεται με την υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων . Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική και δεν πέφτουμε στην παγίδα της ανίας των μαθητών. Συνεργασία για επιλογή σχολής μέσω UCAS (Foundation Course).

Η αναζήτηση σχολής για σπουδές στην Αγγλία δημιουργεί τις περισσότερες φορές άγχος τόσο στους γονείς, όσο και στους υποψηφίους. Τα Κέντρα μας ως μέλος του UCAS μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε τη καλύτερη δυνατή επιλογή. Σε μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις σχολές, το κόστος σπουδών – διαβίωσης, και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα αφορά στις σπουδές στο Εξωτερικό.

 

NOISIS Internet Services