Τμήματα | Κανονισμοί | Τιμές

 

ΑΓΓΛΙΚΑ:

1. Βρετανικό Συμβούλιο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ CAMBRIDGE

2. Ελληνοαμερικανική Ενωση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ MICHIGAN

 • Lower (ή First Certificate): Το πρώτο δίπλωμα που πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις στην αγγλική.
 • Proficiency: Με το Proficiency του Cambridge και Michigan παίρνετε επάρκεια. Είναι το ανώτερο επίσημο πτυχίο.
 • Toefl: Απαιτείται ειδική προετοιμασία. Το Toefl επιτρέπει την εισαγωγή σας σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια της Αμερικής, το Καναδά κ.λ.π . Οι εξετάσεις είναι κάθε δύο μήνες.
 • IELTS: Απαιτείται και σε αυτό ειδική προετοιμασία. Το  IELTS επιτρέπει την εισαγωγή σας σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας. Οι εξετάσεις είναι κάθε μήνα.

ΓΑΛΛΙΚΑ:

Κρατικό Γαλλικό  Ινστιτούτο

 • DELF: Unitι 1 et 2 και Unitι 3 et 4. Το DELF ισοδυναμεί με το Certificat.
 • Superieur I, Superieur II, Superieur III: Αυτά το διπλώματα μπορείτε να τα αποκτήσετε φοιτώντας αποκλειστικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
 • Sorbonne I, Sorbonne II, Sorbonne III: Για να αποκτήσετε το Sorbonne II,  πρέπει πρώτα να έχετε περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του Sorbonne I. Με το Sorbonne III παίρνετε επάρκεια μέσω της Γαλλικής Ακαδημίας.
 • DALF: Αν θέλετε να σπουδάσετε στη Γαλλία και έχετε το DALF, απαλλάσσεστε από τις εξετάσεις. Αν δεν το έχετε, τότε θα πρέπει να πάρετε μέρος σ' ένα τεστ γλώσσας  επιπέδου Sorbonne II.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ:

Ινστιτούτο GOETHE

 • ZERTIFICAT: Το πτυχίο αυτό πιστοποιεί επισήμως την γνώση της Γερμανικής γλώσσας.
 • MITTELSTUFE: Αυτό το πτυχίο δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει διευρύνει ακόμα περισσότερο το επίπεδο των γνώσεων του.
 • KLEINES SPRACHDIPLOM: Με την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί στα πανεπιστήμια της Γερμανίας. Οι εξετάσεις για αυτό το δίπλώμα γίνονται  μόνο στην Αθήνα.
 • GROSSES SPRACHDIPLOM: Ο υποψήφιος εφόσον κατοχυρώσει αυτό το δίπλωμα μπορεί να αποκτήσει επάρκεια και να διδάξει την Γερμανική γλώσσα. Οι εξετάσεις για αυτό το δίπλώμα γίνονται  μόνο στην Αθήνα.

ΙΤΑΛΙΚΑ:

Κρατικό Ιταλικό Ινστιτούτο – UNIVERSITA DI SIENA – PERUGIA

 • CELI 4-5: Είναι το επίσημο Ιταλικό δίπλωμα που πιστοποιεί την γνώση στην Ιταλική γλώσσα και το οποίο παρέχεται από το πανεπιστήμιο της Perugia διαμέσου του Κρατικού Ιταλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα. Αποκτώντας το CELI 5 ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί στο Κρατικό Ιταλικό Ινστιτούτο και μετά από δύο χρόνια φοίτησης να αποκτήσει επάρκεια της γλώσσας. Οι εξετάσεις για αυτό το δίπλώμα γίνονται  μόνο στην Αθήνα.
 • CILS 4: Είναι το επίσημο Ιταλικό δίπλωμα που πιστοποιεί την γνώση στην Ιταλική γλώσσα και το οποίο παρέχεται από το πανεπιστήμιο της Siena διαμέσου του Κρατικού Ιταλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις για αυτό το δίπλώμα γίνονται  μόνο στην Αθήνα.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ:

Ισπανική Πρεσβεία – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES

 • BASICO: Είναι το αντίστοιχο Lower. Πιστοποιεί δηλαδή τη βασική γνώση της ισπανικής γλώσσας. Οι εξετάσεις για αυτό το δίπλώμα γίνονται  μόνο στην Αθήνα.
 • SUPERIORE: Είναι το ανώτερο ισπανικό δίπλωμα. Δεν μπορείτε όμως να διδάξετε αν δεν πάρετε επάρκεια στην Ισπανία. Σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε εκεί τις σπουδές σας. Οι εξετάσεις για αυτό το δίπλώμα γίνονται  μόνο στην Αθήνα.

 

 

NOISIS Internet Services